REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi
Taival Media, verkkokaupan asiakastietorekisteri.
(taivalmedia.mycashflow.fi)

2. Rekisterinpitäjä
Nimi: Taival Media
Verkkosivut: www.taivalmedia.fi
Osoite: Keskuskatu 10 C 18 60100 Seinäjoki
Puh. +358 40 821 7997
Sähköposti: info@taivalmedia.fi

2.1. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Joni-Petteri Tuhkanen
Osoite: Huuhkajantaival 12 A 1 60200 Seinäjoki
Puh. +358 40 821 7997
Sähköposti: joni-petteri.tuhkanen@taivalmedia.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä verkkokaupassa asioivilta asiakkailta tietoja tilausten toimitusta, yhteydenpitoa, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa.

4. Rekisterin tietosisältö
• Asiakkaan henkilötiedot (etunimi, sukunimi)
• Asiakkaan yhteystiedot (postiosoite, maa, puhelin ja sähköposti)
• Yritysasiakkaan tiedot (yrityksen nimi ja Y-tunnus)
• Lisätiedot (uutiskirjeen tilaus ja lupa tekstiviestimarkkinointiin)

5. Rekisterin tietolähteet
Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan verkkokaupassa asioivalta asiakkailta itseltään tai palveluntarjoajan (Taival Media) syöttämänä, jolloin asiakas toimittaa tarvittavat tiedot järjestelmään kirjautumista varten esim. sähköpostilla. Asiakas voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietoja MyCashflow verkkokaupan hallintatyökalulla.

6. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään Taival Median toimitiloissa lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.
2) Sähköinen asiakasrekisteri sijaitsee Pulse247 Oy:n käyttämillä palvelimilla käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Pulse247 Oy ja Taival Media huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8. Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkityillä henkilöllä tai yrityksillä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9. Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön tai yrityksen vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Asiakas voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietoja MyCashflow verkkokaupan hallintatyökalulla.